I trygga händer

Kunskap och kvalité är ledord för RAMA och företaget tillverkar och levererar produkter till företag, föreningar och privatpersoner. Verkstad och ateljé finns i Karlskrona och allt måttillverkas på plats. Hos mig får du hjälp med inramning av papperskonst, stafflikonst, textilier, foton, broderier och objekt för att nämna några exempel. Glasbyte och omramning är också stående inslag. 
Här är din konst i trygga händer!

2018-05-04 11.24.43.jpg

ETT NATURLIGT STEG

RAMA har sedan starten medvetet investerat i fortbildning och utveckling. Därför tvekade jag inte när gesäll- och mästarbrevskriterierna blev verklighet i mitt skrå.

Gesällbrev är idag det närmaste en examen det går att komma i konstinramaryrket och hittills är vi drygt 15 stycken som innehar detta gesällbrev. 
Ännu färre är det som till dags dato har Mästartiteln, men fler är på gång!

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare.

Gesäll- och mästarbrev till trots vill jag hävda att man som inramare aldrig blir färdigutbildad. Det dyker alltid upp något runt hörnet; nya rön, nya material, nya tekniker att sätta sig in i. Och sist men inte minst:
-Nya saker att rama in!

 
certkonst_logo_promo.png
 

KVALITETSSTÄMPEL

För att vara säker på att din konst blir omhändertagen på bästa sätt ska du vända din till en Certifierad Konstinramare. Vi har kunskap om papper och hur olika material reagerar med olika konsttekniker. Det är speciellt konst på papper, grafiska blad, akvareller, pasteller och fotografier som är känsliga för det material som ligger intill. Vi kan även se om själva konstverket är skadat och i sådant fall hänvisa till en konservator. 

ramlister ppt.png

DESIGN & MATERIALVAL

Ett axplock!
Färg och form är självklara aspekter att ta hänsyn till när vi kommer till design av en inramning. Känner du för sober elegans eller något med attityd eller för en ornamenterad guldram? Ja, det är jag nyfiken på! 

Vidare är allt material som tillhandahålls av hög kvalité för att på bästa sätt bevara det som ramas in. I praktiken innebär det allt från användning av syrafria kartonger och monteringsmaterial till montering av isolering och fuktbarriärer om så behövs. För att inte tala om konstglas till medvetna val av träslag.